powrót                                 Beitrittserklärung / Deklaracja Członkowska
 

Ich möchte ein Mitglied des Vereins POLONEZ werden  und an den Aktivitäten des Vereins teilnehmen.
 Chcę zostać Członkiem - Sympatykiem Stowarzyszenia POLONEZ i brać udział w jego działalności.Ich möchte dem Verein POLONEZ als ordentliches Mitglied angehören und für einen Förderungsbeitrag von -jährlich 30 €, den Vereinausweis bekommen, mit welchem ich dann berechtigt bin 10 % Ermäßigung *, für mich und  meine Familienmiedglieder bei Kulturveranstaltungen zu erhalten.
 
Chcę zostać aktywnym Członkiem Stowarzyszenia POLONEZ i opłacać roczną składkę członkowską w wys. 30 €, za którą otrzymam Kartę Członka Stowarzyszenia, uprawniającą do korzystania z 10 % zniżki *, dla mnie i członków najbliższej rodziny, ewentualnie osoby towarzyszącej, przy zakupie biletów na organizowane imprezy artystyczne.
 

Persönliche Daten / Dane Osobowe
Niniejszym zapewniamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przesłane nam Państwa osobiste dane traktowane będą poufnie i wykorzystywane tylko do naszego
wewnętrznego użytku
.

Familienname, Vorname
Nazwisko, Imię

 

PLZ / Kod
 

Ort / Miejscowość
 
Strasse / Ulica
 

Telefonnummer
Numer telefonu stacjonarny

Handynummer
Numer telefonu komórkowego

Faxnummer – privat  Fax domowy

Faxnummer – arbeit
Fax - praca

E-mail Adresse 
E-mail

 

Familienangehoerige
Członkowie rodziny

 

Państwa dane zostaną umieszczone w naszej bazie informacyjnej. Zgodnie ze Statutem gwarantujemy zatrzymanie ich tylko i wyłącznie do naszego użytku.

UWAGA!
* Zniżka przysługuje również najbliższej, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzinie Członka Stowarzyszenia (mąż, żona, dzieci) ew.  osobie towarzyszącej i obowiązuje przez rok od daty wpłaty składki członkowskiej *
** Składkę członkowską prosimy wpłacać na nasze konto
/ Verein Polonez, Bank Austria, IBAN: AT23 1200 0006 9001 7504 BIC: BKAUATWW / lub w kasie przy ok. organizowanych przez nasze Stowarzyszenie imprez **
*** Wypełnioną deklarację i ankietę można wysłać do nas ze strony, emailem, faxem lub pocztą. Ankietę można również pozostawić w punktach przedsprzedaży biletów lub w punkcie informacyjnym w czasie organizowanych przez nas imprez ***

Fragebogen / Ankieta

 In welche weise haben Sie von Verein Polonez erfahen? / W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o istnieniu Stowarzyszenia POLONEZ?

 

VON BEKANNTEN  / OD ZNAJOMYCH AUS DEM  INTERNET  / Z INTERNETU  
  AUS DEN  FLUGBLÄTTERN, PLAKATTEN    / Z ULOTKI / PLAKATU                      
  ANDERE  / INNY (JAKI?)    
  ICH KANN MIR NICHT ERINNERN  / NIE PAMIĘTAM
Wie oft haben Sie unsere Veranstaltungen besucht  / W ilu imprezach zorganizowanych przez Stowarzyszenie POLONEZ brali Państwo udział?
  KEINE / W ŻADNEJ DOTYCHCZAS  1 - 3
  4 – 6 7 – 10
  ÜBER 10 / POWYŻEJ 10  
Welche Art von Veranstaltungen  schätzen Sie am meisten ?  / Jakie tradycyjne cykle kulturalne i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie cenicie Państwo najbardziej?
     POLNISCHES KINO  KINO POLSKIE     KABARETT / MISTRZOWIE POLSKIEGO KABARETU
  POLNISCHES THEATER  / SCENA POLSKA     KONZERTE / MISTRZOWIE POLSKIEJ ESTRADY
  WINTERLAGER IN POLEN / POLONIJNE
      ZIMOWISKO
    SOMMERLAGER IN POLEN / POLONIJNA KOLONIA LETNIA
  ICH HABE KEINE MEINUNG / NIE MAM ZDANIA
Was interessiert Sie am meisten?  / Jakiego rodzaju imprezami kulturalnymi są Państwo najbardziej zainteresowani?
  KABARETT / WIECZORY KABARETOWE        THEATERVORSTELLUNG / SPEKTAKLE TEATRALNE   
  KOZNERT, RECITAL  / KONCERTY I
      RECITALE
     FILMPROJEKTION / PROJEKCJE FILMOWE
   TANZABENDE / IMPREZY TANECZNE     
        BALL / BAL POLONIA      „ANDREAS TANZABEND”  / POLONIJNE ANDRZEJKI
  VERANSTALTUNG FÜR KIDER / IMPREZY DLA DZIECI
  ANDERE / INNE (JAKIE?)
„Wen” oder  „was” möchten Sie bald anschauen?  / Kogo / co (np. wykonawca, spektakl) w najbliższym czasie chcieliby Państwo zobaczyć?
 
Wenn Sie sind an der Mitarbeit mit uns interessiert sind, merken sie an in welcher Gruppe  / Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o zaznaczenie, w jakim zespole:
  GRUPPE / ORGANISATION VON VERANSTALTUNGEN  /.ZESPOLE d/s. ORGANIZACJI IMPREZ ARTYSTYCZNYCH
  GRUPPE / INTERNETSEITE  / ZESPOLE d/s. STRONY INTERNETOWEJ
Ihere Vorschläge und Anmerkungen. / Państwa propozycje i uwagi