My o nas 


Strona główna

Członkowstwo

Kontakt

Rok 2019

Archiwum2018 2017
2016 2015
2014 2013
2012 2011
2010 2009
2008 2007
2006 2005
2004 2003
2002 2001
2000 1999
1998 1997
1996 1995
1994 1993
1992 1991
1990 1989

 


POLONEZOesterreichisch-Polnischer Verein fuer Kunst und FreizeitPOLONEZ
Opracowanie przygotowane 15.11.2004 r. z ok. 15. lecia działalności. Zobacz też >jak to się zaczęło< (prosimy naciskać w grafiki)Oesterreichisch - Polnischer Verein fuer Kunst und Freizeit POLONEZ
(dosł. tłum.: Austriacko - Polskie Stowarzyszenie dla Popierania Sztuki i Czasu Wolnego POLONEZ) zostało zarejestrowane w Wiedniu, 9 maja 1989 roku, a jego głównym celami statutowym jest popularyzacja kultury polskiej w Austrii oraz konsolidacja środowiska polonijnego wokół tych działań. Pomysłodawcą i założycielem był harcmistrz ZHP, nauczyciel i pedagog, założyciel i wieloletni prezes Gdyńskiego Klubu Tanecznego FALA, b. szef placówek upowszechniania kultury w Starogardzie Gdańskim, Gdyni i Elblągu, ... - od początku prezes POLONEZA - /-/ Piotr Szulik.14 listopada 2004 r.
koncertem Maryli Rodowicz Verein POLONEZ świętował, w tym roku nieco spóźnione, 15 urodziny, inaugurując jednocześnie XVI sezon działalności. Przedsięwzięcie to jest 223 imprezą popularyzująca polska kulturę w Austrii i jednocześnie 320 zrealizowaną inicjatywą. W ciągu tego 15. lecia imprezy nasze zorganizowaliśmy dla 50.408 nie tylko polonijnych odbiorców. Większość z imprez ma charakter cykliczny i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń polonijnych w Austrii. Są to: Mistrzowie Polskiego Kabaretu, Mistrzowie Polskiej Estrady, cykl prezentacji teatralnych Scena Polska, towarzysząca wielu imprezom Galeria Jednego Wieczoru, Bale Polonia (Vienna Marriott Hotel) czy organizowane początkowo, na zacumowanym prawie w sercu Wiednia na Donau Kanal, statku legendy DDSG Johann Strauss a potem w wiedeńskim ratuszu Polonijne Andrzejki i Ostatki, a dla dzieci i młodzieży - Polonijne Dni Dziecka i Mikołaje oraz Kolonie Letnie i Zimowiska w Polsce.Stowarzyszenie POLONEZ
jest samodzielną i niezależną od nikogo, również finansowo, organizacją polonijną opierającą się na bezinteresownej pracy wielu polonijnych społeczników. Stowarzyszenie cieszy się dużym autorytetem, zaufaniem i poparciem polonijnego środowiska, o czym świadczą nie tylko wypełnione sale na organizowanych imprezach, ale i stale powiększająca się lista członków, sympatyków i zainteresowanych działalnością POLONEZa, która na dzień dzisiejszy obejmuje 5.918 osób głównie polskiego pochodzenia z całej Austrii. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje żywy kontakt z wieloma organizacjami polonijnymi w Austrii i licznymi środowiskami polonijnymi na całym świecie oraz wieloma instytucjami głównie kulturalnymi w Polsce. Działalność doceniana jest również przez Ambasadę i Konsulat RP w Wiedniu, o czym świadczy wielokrotnie obejmowany Honorowy Patronat nad organizowanymi imprezami kulturalnymi i akcjami oraz prawie zawsze udział w charakterze Gości Honorowych imprez wysokich przedstawicieli tych placówek. Wielokrotnie też przy ok. imprez, ze sceny, publicznie, słyszeliśmy z ust Ambasadorów i Konsulów kierowane pod naszym adresem gratulacje, podziękowania, słowa uznania i życzenia dalszych sukcesów. Ciepłe słowa napływały również z Polski, m.in. od Premiera >Tadeusza Mazowieckiego<,
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych >Bronisława Geremka<, Marszałka Sejmu >Józefa Zycha<, Wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego SLD >Longina Pastusiaka<, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych >Jana Kołtuna<, Przewodczącego Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, Senatora > Jana Sęka<.Na szczególną
uwagę zasługuje rozpoczęty polonijną premierą filmu „Pan Tadeusz” (8.04.00 r.) najmłodszy cykl imprezowy Stowarzyszenia pn. KINO POLSKIE, w ramach którego, w terminach zbliżonych do polskich premier, wiedeńska publiczność również w premierowym klimacie, miała już okazję obejrzeć takie filmy jak: „Prymas”, „Przedwiośnie”, „W pustyni i w puszczy”, „Wiedźmin”, „Zemsta” czy „Stara Baśń”. Wszystkie projekcje filmowe, ciesząc się wielkim zainteresowaniem, nabierają charakteru święta polskiej kinematografii. Sukces ten możliwy jest dzięki osobistemu zaangażowaniu współtwórcy cyklu – Daniela OLBYCHSKIEGO oraz zawsze przy pełnym poparciu twórców filmów.Lożę Honorową
POLONEZa tworzą wybitne osobistości polskiego świata artystycznego, m.in. E.Bem, M.Barbasiewicz, G.Barszczewska, J.Cygan, T.Drozda, H.Frąckowiak, S.Friedmann, E.Geppert, M.Grechuta, K.Gärtner, St.Hadyna, A.Hanuszkiewicz, K.Janda, J.Kaczmarek,  E.Kamiński, J.Kociniak, K.Kolberger, A.Kopiczyński, E.Krakowska, K.Krawczyk, A.Majewska, W.Malajkat, J.Matyjaszkiewicz, L.Mazan, W.Młynarski, Rudolf Moliński, D.Olbrychski, J.Peszek, J.Pietrzak, R.Rynkowski, A.Seniuk, K.Sobczyk, St.Sojka, K.Stanek, J.Stuhr, H.Talar, J.Trzepiecińska, Z.Wardejn, E.Wiśniewska, Z.Wodecki, B.Wrzesińska, Z. Zamachowski, M. Zawadzka; zespoły i grupy artystyczne – PZPiT „Śląsk”, „Anawa”, „Czerwone Gitary”, „Gang Marcela”, „Golec uOrkiestra”, „Krywań”, „Sami Swoi”, „Skaldowie”, „Vox”; dziecięce: „Akademia Pana Brzechwy”, „Gawęda”; Kabarety: „Dudek”, „Elita”, „Pod Egidą”, Bohdana Smolenia oraz wiele innych, których nie sposób tu wymienić. Ta znakomita lista świadczy nie tylko o profesjonaliźmie organizacyjnym, ale również o często podkreślanym, szczególnym klimacie towarzyszącym organizowanym imprezom. Współpracuje z wieloma polskimi teatrami, m.in. z „Stu” i Starym z Krakowa, warszawskimi: Ateneum, Nowym, Na Woli, Kwadrat, Współczesnym, Studio, Rampa, Polskim z Wrocławia, poznańską Sceną Na Piętrze, Śląskim z Katowic, Rozrywki z Chorzowa, Sceną Polską Tesinskiego Divadla z Czeskiego Cieszyna.Wiele przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych Stowarzyszenie łączy z różnymi formami pomocy na rzecz potrzebujących w Polsce, a organizowane akcje zawsze mobilizują polonijne środowisko w Austrii. I tak np. charytatywny wymiar Balów POLONIA to przeszło 2.170.000 ATS (!) w sprzęcie i aparaturze medycznej oraz gotówce. Oprócz wielu znakomitych polskich artystów, akcje dobroczynne związane z Balami Polonia, swoją obecnością i autorytetem wspierali m.in.: Senator prof. Zbigniew RELIGA, ówcześni liderzy Unii Wolności - Donald TUSK i Andrzej LEWANDOWSKI, ówczesny Minister Kultury Waldemar DĄBROWSKI, ksiażę Konstanty RADZIWIŁŁ, Jerzy OWSIAK. Warto też wspomnieć choćby o dwóch ostatnich akcjach: Polonia Powodzianom”, której finał odbył się 23 września 2001 r. podczas Galowego Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” (na rzecz powodzian przekazano 30.730 ATS) czy spontaniczną akcję na rzecz ratowania zdrowia barda „Solidarności” Jacka Kaczmarskiego i licytację na ten cel kostiumów ze spektaklu „Zbrodnia i Kara” Teatru Rozrywki z Chorzowa. 27 kwietnia 2002 r. na specjalne konto wpłacono 1.144,45 €.Z inicjatywy
POLONEZa podczas Balu Polonia`96 powołano zalążek Komitetu d/s Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem przyjęli Prezydenci Austrii i Polski. Po kilkuletnich bardzo intensywnych działaniach, mimo wielu sukcesów inicjatywa na bardzo długo utknęła jednak w miejscu, a Komitet ostatecznie się rozwiązał. Zebrane na ten cel środki finansowe Komitet przekazał 29.07.04 r. w całości tj. w wys. 4.370,45 €, na konto Kościoła św. Józefa na Kahlenbergu.Działalność Stowarzyszenia była tematem
programów telewizyjnych - ORF, TV Polonia, II Pr. TVP oraz Lokalnych Ośrodków w Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lesznie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu) oraz radiowych (Polskie Radio – Programy I, III i V oraz wiele lokalnych i komercyjnych rozgłośni w całej Polscej m.in. Radio ZET, Flash, Kolor, Radio dla Ciebie, Merkury, Delta). O POLONEZie pisały też Gazeta Wyborcza, Wprost, Przekrój, Sukces, Dziennik Zachodni i Trybuna Śląska.W czerwcu 1992 r.
ukazał się pierwszy numer Czasopisma Polonii w Austrii POLONEZ, które stopniowo wzbogacane i udoskonalane, dojrzało do szesnastostronicowego kolorowego wydania. To bezpłatne (utrzymujące się wyłącznie z reklam) pismo, również bezpłatnie docierało do prawie 5.000 rodzin polskiego pochodzenia w Austrii. Docierało prawie wszędzie tam, gdzie słychać było mowę polską. Reszta 6.000. nakładu trafiała do organizacji i instytucji w Polsce oraz do wielu organizacji polonijnych na całym świecie. Godne podkreślenia jest, że dochód jaki przynosiła gazeta przeznaczany był na sfinansowanie refundacji biletów zniżkowych oraz podnoszenie poziomu organizowanych imprez i akcji.Wiedeń, 15.11.2004 r.
Piotr Szulik - Prezes Stowarzyszenia
POLONEZ    Opr. mgr Joanna Zemczak / Stowarzyszenie POLONEZ
 
(Uzupełnienia oryginalnego, wcześniej zamieszczonego tekstu uzgodnione zostały  z autorką opracowania.)Na stronie zamieszczone są afisze niektórych imprez organizowanych do 2004 r. włącznie. Aby wejść na stronę imprezy lub w "rocznik" należy nacisnąć w afisz. Informacje dot. wszystkich imprez i akcji organizowanych w poszczególnych latach, fotogalerie, ew. filmiki znajdują się w "rocznikach" archiwum imprez.
Należy nacisnąć w wybrany rok, a potem w plakat imprezy
.