z cyklu Scena Polska ZBRODNIA I KARA Akcja RATUJMY ZŁOTE STRUNY z cyklu Scena Polska


Powrót

O nas

Członkowstwo

 


Wici z dnia 23 kwietnia 2002 r.
..."Przesyłamy fragment @ listu-wywiadu dla Tygodnika SOLIDARNOŚĆ, który otrzymaliśmy od Pana Daniela OLBRYCHSKIEGO w sprawie pomocy w ratowaniu zdrowia Jacka Kaczmarskiego. Dopiero kilka dni później mogliśmy się dowiedzieć o jego chorobie z dostępnych nam polskich publikatorów." ...Wiem, - pisze D. Olbrychski - że mam w Austrii, a i Jacek też, wielu Przyjaciół. Wiem też, że wielokrotnie austriacka Polonia wykazała się wielką wrażliwością i ofiarnością..."...

"Ratujmy „Złote struny” 
Drodzy Państwo, Jacek Kaczmarski bard Solidarności i nie tylko, ma raka gardła. Konieczna jest operacja i rehabilitacja za granicą. Inaczej nic nie gwarantuje, że będzie mógł jeszcze śpiewać.
Trzeba znaleźć na to środki. Jacek sam ich nie znajdzie. Ludzie dobrej woli, nie tylko ze środowiska artystycznego, szukają ich. Organizują koncerty charytatywne. Jest również konto, na które można wpłacać pieniądze dla Jacka. Nawet najmniejsza suma jest ważna. Wdzięczny będzie nie tylko Jacek, ale i wdzięczni Mu za wszystko Jego wielbiciele. Jest nas tak dużo, że to musi się udać." - Daniel Olbrychski dla Tygodnika Solidarność.

Wici
z dnia 27 kwietnia 2002 r.
...Odpowiadając na nasz apel dotyczący pomocy Jackowi Kaczmarskiemu, o którego chorobie informowaliśmy Państwa we wcześniejszym e-mailu, Dyrekcja Teatru ROZRYWKI w Chorzowie oraz realizatorzy dzisiejszego spektaklu "Zbrodnia i Kara" postanowili bezpośrednio po jego zakończeniu przeprowadzić licytację "grającej w sztuce", koszuli Raskolnikowa. Oczywiście licytację przeprowadzą główni bohaterowie spektaklu - Maciej Stuhr i Henryk Talar. Uzyskane z licytacji środki wpłacone zostaną na konto, jako nasz wspólny - Teatru i Polonii z Austrii - akt na rzecz
ratowania zdrowia legendarnego barda Solidarności. ...

Wici
z dnia 19 maja 2002 r.

...Zapewne nikt z obecnych w sobotę 27 kwietnia br. w Studio Moliere nie ma wątpliwości, że prezentowany przez Teatr Rozrywki w Chorzowie spektakl "Zbrodnia i kara" z udziałem Henryka TALARA i Macieja STUHRA zaliczyć należy do najważniejszych wydarzeń w trzynastoletniej już działalności naszego Stowarzyszenia. A to, co wydarzyło się po nim, przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Bowiem bezpośrednio po zakończeniu spektaklu aktorzy przeprowadzili licytację "grającej w sztuce" koszuli Raskolnikowa (M. Stuhr). Celem tej wspólnej inicjatywy 
Teatru Rozrywki i Stowarzyszenia POLONEZ była zbiórka pieniędzy na leczenie Jacka Kaczmarskiego, o którego chorobie już informowaliśmy. Cel licytacji wydał się tłumnie zgromadzonej w Studio Moliere publiczności bardzo szlachetny, bowiem oprócz uzyskanej za koszulę kwoty 250 € widzowie sami dodatkowo zorganizowali zbiórkę pieniężną! W ten sposób do scenicznych rekwizytów - miednicy oraz tacy - wpadło dodatkowo 894,45 €! Uzyskane środki w całości tj. 1.144,45 €, zostały wpłacone na poznańskie konto pomocy artyście, jako wspólny - Teatru Rozrywki z Chorzowa i austriackiej Polonii - akt na rzecz ratowania zdrowia legendarnego barda Solidarności. O naszej spontanicznej akcji pomocy Jackowi Kaczmarskiemu pod hasłem "Ratujmy Złote Struny" za pośrednictwem wystosowanej przez Impresariat Teatru Rozrywki notatki prasowej, poinformowały również polskie media m.in. I i III Program Polskiego Radia, I Programu TVP - Teleekspres, TVN oraz TV Polonia.

Komunikat prasowy Teatru Rozrywki w Chorzowie:
SUKCES Z prawdziwą przyjemnością chcemy poinformować o zdarzeniu, które miało miejsce w sobotę, 27 kwietnia br. Teatr Rozrywki w Chorzowie został zaproszony przez wiedeńskie Stowarzyszenie POLONEZ z Wiednia na prezentację spektaklu „Zbrodnia i kara” w reżyserii Bogdana Cioska. Tłumnie zgromadzona w wiedeńskim Studio Moliere widownia gromkimi brawami nagrodziła wykonawców: Henryka Talara i Macieja Stuhra. Tuż po spektaklu odbyła się licytacja kostiumu – koszuli Raskolnikowa. Celem tej spontanicznej, wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia POLONEZ i Teatru Rozrywki była zbiórka pieniędzy na ratowanie zdrowia Jacka Kaczmarskiego – barda Solidarności. Koszulę sprzedano za 250 €! Ponadto widzowie przeprowadzili błyskawiczną zbiórkę pieniędzy i tym sposobem na pomoc dla artysty zebrano łącznie 1.144,45 €! Teatr Rozrywki i Stowarzyszenie POLONEZ serdecznie dziękują wszystkim, którzy tak chętnie przyłączyli się do tej akcji." - Jolanta Król, Impresariat Teatru Rozrywki w Chorzowie.