powrót
  z cyklu Mistrzowie Polskiego Kabaretu I KABARETOWA ODSIECZ WIEDEŃSKA z cyklu Mistrzowie Polskiego Kabaretu


O nas

Członkowstwo

Kontakt

Przedsprzedaż biletów


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: Wici/KabaretowaOdsieczWiedenska
Do:
WSZYSCY - Austria (2.164); Polska (842); zaprzyjaźnione środowiska polonijne na świecie (680)
Wysłano:
Sat, 07
November 2009 12:59 AM
 


21. Sezon Działalności    Polonez Oesterreichisch-Polnischer Verein fuer Kunst und Freizeit Polonez    21. Sezon Działalności

Tel.: (+43 1) 714-58-01, 714-58-01/15; Internet www.polonez.at, info@polonez.at, skype:polonez.at

Wiadomość o organizowanym niebawem w Wiedniu KABARETONIE, rozniosła się lotem błyskawicy. Mimo, że nie zdążyliśmy jeszcze przygotować, wydrukować i kolportować ulotek i afiszy, czy jak widać, dopiero teraz rozsyłamy wiadomość drogą elektroniczną
- impreza cieszy się wielkim zainteresowaniem, co potwierdza szybko zapełniający się plan sali.
Tak więc, Szanowni Panstwo, idąc za Waszymi podpowiedziami, z niezwykłą przyjemnością zapraszamy na kolejne spotkanie 
z cyklu Mistrzowie
Polskiego Kabaretu, na minimum 3,5 godzinny (w tym 20 min. przerwy) KABARETON pn.

I Kabaretowa Odsiecz Wiedeńska

sobota, 21 listopada 2009 r., godz. 18:00, sala teatralna BildungsZentrum / HdB Rudolfsheim - Fünfhaus

(1150 Wien, Schwendergasse 41).

Obwieszczenie dla ludności Wiednia i okolic.

Wiemy już na pewno, że do prawie całkowicie opanowanego przez jesienną nudę i ponuractwo Wiednia, z Odsieczą wybiera się znakomicie uzbrojony i słynny z udanych rozpraw z tą paskudną plagą, kwiat polskiego kabaretu i satyry. I tak: pod sztandarem Kabaretu ELITA czyli wrocławskiego Studia 202 wyruszy Oddział Specjalny w składzie - Leszek NIEDZIELSKI, Jerzy SKOCZYLAS i Stanislaw SZELC, do nich dołączyli równie legendarni pogromcy nudy i zawodowi prześmiewcy - Krzysztof DAUKSZEWICZ (Hufiec Mazursko - Mazowiecki) oraz Krzysztof PIASECKI (Hufiec Małopolski).
Jest prawdopodobne, że już i tak imponująca Chorągiew zasilona zostanie przez innych wojów z rożnych części Rzeczypospolitej, którzy zareagowali na zawołnie
"
Hej, szable w dloń!" i szlifując broń, sprawdzają możliwości dołączenia do szykującej się wyprawy.

Dowództwo Odsieczy zwraca się z też z apelem do zamieszkałej w Wiedniu i okolicach, a mówiącej po polsku ludności o: wsparcie, rozesłanie wici do przyjaciół i dobrych znajomych i prawdziwie pospolite ruszenie
Ze względów strategicznych uprasza się o ja
k najszybsze zgłoszenia, co jest konieczne do sformowania odpowiednich szeregów i zajęcie najlepszych możliwych pozycji i przyczółków, gdyż dopiero to, daje gwarancję zwalczenia wroga, wzięcia odwetu i łupów czyli pełnego zwycięstwa
.

Dla zmylenia przeciwnika nie podaje się otwarcie takich tajnych informacji jak plan sytuacyjny, czy konieczne wyposażenie uczestników wiedeńskiego pospolitego ruszenia I Kabaretowej Odsieczy, a jedynie tajny sposób dotarcia do nich - poprzez naciśnięcie "myszą" w witrynę: www.polonez.at. Tam to znajdują się wszelakie przydatne, a pilnie

strzeżone przed dostępem wroga, sekretne informacje.

Uwaga! Mysz należy złapać w prawą rękę i trzymać palec na jej prawym uchu. Potem, delikatnie mówiąc, doprowadzić do jej pełnego zbliżenia z w/w witryną. W chwili pełnego kontaktu myszy z witryną trzeba nacisnąć w jej prawe ucho. Zaleca się czynić to bardzo ostrożnie i umiejętnie aby: primo - nie zapaprać witryny; secundo - nie uszkodzić myszy, bo bez niej może być ciężko.

Gdyby jednak ten zmyślny sposób okazał się nieskuteczny, lub Wasza mysz była skorumpowana (co się coraz częściej zdarza), czy też była np. związana z słynną mafią piłkarską - to należy pilnie i bezpośrednio kontaktować się ze Sztabem Kabaretowej Odsieczy, który od dawna intensywnie działa w Wiedniu.

Ze Sztabem łączyć się można poprzez wystukanie następującego zestawu cyfr i znaków: 714-58-01 albo (dla wtajemniczonych) wpisanie takiej oto kombinacji liter: skype:polonez.at. Kontaktu można szukać codziennie, również w piątki, świątki i niedziele, w godz. 10:00 - 22:00. Z kabaretowym zawołaniem - "Hej, szable w dloń!".

Serdecznie pozdrawiamy. Wasze, już przeszło 20 lat, Stowarzyszenie / Verein POLONEZ.